התחילו בראשון למאי2011

פייגנבאום חנוך, כ"ב ר/ח
יניב שמואל, קמ"ר י' ימי גזבר
אלדר אייק, ג' עו"ד
רהב אליעזר, תא"ל מיל ג' יו"ר
מריאנסקי צבי, ג' ר/ח מזכיר
אביר-גיל יאיר ל"א
סגל שמואל כ"ב
מיכה לימור א'

נוספו בראשון ליוני 2014
רפי אפל תא"ל מיל ז'
משה אורן פינס ז'

ועדת בקורת
נבחרה ב- 1 יוני 2014
מיכאלי מרדכי אל"מ מיל י"ב
אבו סאלח יוסף ר/ח כ
ז'אק ראובן י"ב

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.