פרוטוקול אספה

מונה מאמרים:
7

פרוטוקול הנהלה

מונה מאמרים:
1

פרוטוקול ועד

מונה מאמרים:
8

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.