פרוטוקול ישיבת הועד מס' 03/2015 מיום 19-03-15

נוכחים:

           חברי הועד: רפי אפל, ראובן וגנר, שמואל יניב, משה(מוס) אורן.

           ועדת ביקורת: ראובן ז'אק,מרדכי מיכאלי

           אורחים: ד"ר אזרן כוכבי מנהל נמל אשדוד (בחלק מהישיבה)

           נעדרים: מיכה לימור, חנוך פיגנבאום,אלי עמיר, אלי רגב,פני לייזנר

הישיבה נערכה בנמל אשדוד לאחר סיור מרשים שנערך בבית הספר לקציני ים אורט אשדוד ונמל אשדוד כולל סקירות מקיפות של המנהלים .גב' יהודית לוי מנהלת הכפר לקציני ים אשדוד ,מר ירון אל עמי מנהל החינוך הימי,ד"ר אזרן כוכבי מנהל נמל אשדוד.

דווחים החלטות וסיכומים:

א.      סיור בכפר הנוער קציני ים :החברים התרשמו מאוד מהיכולות והאפשרויות הגלומות בהכשרות בכפר הנוער שקרוב ל 50% מהם אקסטרנים,סוכם על בדיקת אפשרות לשת"פ להביא למודעות הציבור את הים כמשאב לאומי.

ב.      סיור בנמל אשדוד:החברים התרשמו מאוד מהפעילות בנמל ,מרכז המבקרים והפיתוח שבוצע בנמל,והעלו על נס את פועלו של מנהל הנמל ד"ר אזרן כוכבי בקשר עם הקהילה. סוכם כי יאורגן ביקור נוסף לקבוצה גדולה של הבוגרים בנמל בהדרכתו של ד"ר אזרן כוכבי.

ג.       דווח כספי:הוצג דו"ח כספי:

ג.1 –החלטה:להשלים בדוח :עמלות בנק,הכנסות בכרטיסי אשראי דרך ביה"ס,התחייבויות חברים מ 19-01-15 שטרם היגיעו,תחזית התחייבויות(תשלום רו"ח ,מלגה לחייל וכו')

ג.2 –החלטה:לכתוב מייל תזכורת מנומס לאלה שהתחייבו ב19-01-15 וטרם העבירו התרומה.

       ד.   מלגות:הוחלט:

             ד.1 – לאמץ את נוהל המלגות של עמותת חיל הים ולהתאימו אלינו.(במקביל יבדקה הנושא בנוהלים

                       אחרים שמטפלים בעניני כספים)

             ד.2 – להקים ועדת מלגות (בדומה לועדה בעמותת חיל הים).

       ה.נהלים : דווח שאלי עמיר טרם סיים את התיחסותו לנההלים שחוברו.

       ו. הים כמשאב לאומי:דווח על הקמת הפורום בראשותו של אלוף(מיל) דודו בן בעש"ט.

             ו.1 – החלטה:לפעול להגדלת הפורום ,לבדוק אפשרות של הקמת "שולחן עגול" לשת"פ על עמותות בעלות

           ענין:צמותת ח"י,עמותת דולפין,עמותת עטלף,עמותת חובלים,עמותת בוגרי מבואות ים ,עמותות שייט וכו

       ז. מוזיאון השייט ע"ש אלוף(מיל) ש.טנקוס:דווח על ההתארגנות והציוד שמאסף לתצוגה ראשונית בנישות

         בחדר האוכל בביה"ס.סוכם לפנות לחברים לבקש מוצגים נוספים שיתרמו לתצוגה.

       ח. ככר קציני ים ברח' הארבעה עכו:סוכם לפנות לחברים לבקש עוגן כבד להצבה בככר שתקרא ע"ש .

       ט.סמל העמותה ונייר מכתבים:סוכם לאמץ את הסמל שתוכנן בעבר והיה בשמוש עד 2006 .

               ט.1 – החלטה:החברים יתיחסו לנייר מכתבים שהוצג ע"י ראובן ,שיאושר לשימוש בהקדם.

       י. אגרת עמותה ל2015:נתקבלה דרישה לאגרה,הוחלט לבקש פטור כבשנים קודמות לאור העובדה

           שמחזור העמותה נמוך מ300 אלף ₪ . ראובן ושמואל יחתמו על הטופס בני עו"ד וישלחו הטופס למשרד.

       יא. מכתב תודה באנגלית:הוצג מכתב תודה למישל קורזר שתרם 25 אלף דולר ,סוכם שהמכתב יהיה משותף

             ליו"ר העמותה ומנהל ביה"ס.

       יב. מעורבות בפעילות העמותה:להגברת המעורבות של החברים בעמותה סוכם על ועדות פעולה:

             יב.1 –ועדת תקנון

             יב.2 –ועדת שייט וספורט

             יב.3 –ועדת מלגות

             יב.4 –ועדת פרסום ויח"צ(כולל אתר אינטרנט)

             יב.5 –ועדת חברים(כולל ז"ל)

             יב.6 –ועדת פרוייקטים ותרומות

             יב.7 –ועדת מכרזים

             יב.8 –ועדת תרבות וארועים

             יב.9 – נאמני מחזורים

     יג. אתר העמותה:הוחלט לזמן בהקדם ישיבה של ועדת אתר לסיכום העלאת האתר והפעלתו הסדירה.

     יד.אסיפה כללית:לבקש מרו"ח לזרז את ביצוע המאזן,לקיים בהקדם ישיבה על הנ"ל,כדי להיות מוכנים

       לאסיפה כללית במאי 2015 (באחד מימי שני או רביעי).

     טו. מכתבי תודה: ראובן יכתוב וישלח מכתבי תודה ל:רשות לחינוך והכשרה ימית,לכפר הוער קציני ים

             אשדוד,לנמל אשדוד על הביקורים והארוח.

     טז. הישיבה הבאה ביום חמישי 30 אפריל 2015 .

                                   חג שמח ומהנה לכל החברים/ות וב"ב

     רשם ראובן וגנר                                                                                                     חתימה רפי אפל______

פרוטוקול ישיבת הועד מס' 02/2015 מיום 19-02-15

נוכחים:

           חברי הועד: רפי אפל, ראובן וגנר, שמואל יניב, אלי עמיר, חנוך פיגנבאום.

           ועדת ביקורת: ראובן ז'אק

           אורחים: גיל קני- עורך אתר חדש לעמותה ,פני לייזנר- רכזת בוגרים, אבי לוי-מזכיר איגוד קציני הים,

                           יוחאי פלצור-רכז המכללה של קציני ים עכו.

           נעדרים: מיכה לימור, משה אורן-פינס, מרדכי מיכאלי, אלי רגב(השתתף בסיור במכון להכשרת ימאים

                           לפני הישיבה).

הישיבה נערכה בביה"ס לקציני ים בעכו לאחר סיור מרשים שנערך במכון של הרשות להכשרה ימית בעכו,שכלל סקירה ודיון וביקור מקיף בסימולטור אניה במכון.בסיור השתתפו :רפי אפל,ראובן וגנר,שמואל יניב גיל קני,אלי רגב.ומטעם המכון גיורא דש –המנכ"ל,מ/ר אנדי כנען ראש ענף מכונה,ר/ח מיכאל חלפין ראש ענף סיפון,ור/ח קריס מיכאל מנהל הסימולטור.

דווחים החלטות וסיכומים:

א.      סיור במכון ובסימולטור:החברים התרשמו מאוד מהיכולות והאפשרויות הגלומות בהכשרות במכון,סוכם על בדיקת שת"פ בהכשרת קציני ים הנדסאים לאור המצב שהמכון עומד להפסיק שת"פ בענין עם אורט בראודה.

ב.      החלטה:אלי רגב יבדוק הענין עם משרד החינוך ואח"כ ינוהל מו"מ בנושא עם הרשות להכשרת ימאים.

ג.       סקירה של אבי לוי –מזכיר איגוד קציני הים.אבינתן סקירה מקיפה על נודא הספנות הישראלית והקשיים בהם הוא מתמודד כאיגוד לאור חוסר תמיכה ממשלתית מספקת בנושא הימאות(מניית זהב בצי"ם וכו').

ד.      החלטה:הוחלט להביע תמיכה במעשיו של אבי ולהביא לידיעת הציבור את נושא הים ומצוקת הענף.הוקם פורום :הים כמשאב לאומי בראשותו של האלוף (מיל) דודו בן בעש"ט(בוגר ביה"ס ),אשר בכוונתו להעלות על סדר היום הלאומי את ענין הים,ההכשרה,הספנות,החקלאות הימית וכו'.נפרסם בין הבוגרים להצטרף לפורום.

ה.      הוחלט:מבקשים להזמין לאחת הישיבות הבאות את ר/ח יגאל מאור (בוגר ביה"ס)מנהל רספ"ן במשרד התחבורה ,לשמוע על הים והספנות בארץ.

ו.        מכללה קציני ים עכו:יוחאי פלצוררכז המכללה סקר את פעילות המכללה והגיוס לחיל הים וצ"ס וציין את ההשפעה הרבה של השוק על אופי וכמות הסטודנטים המגיעים למכללה ומוכשרים בה,והסיבה שהביאה לביטול מגמת סיפון וכו'.יוחאי מציע להחזיר לפעילות את נושא הקדט האיכותי.

ז.        אתר העמותה: גיל קני הציג את הנושאים הנוספים שהוכנסו לאתר החדש:פורומים,שמירה על קשר,גיוס אנשים בכל תחום,תרומות,פרסומות.

ז.1 –הוחלט להוריד את כל הנושאים מהאתר הישן במכה אחת.או לבקש מאריה חסון שיעלה הדברים על דיסק-ראובן ידבר עם אריה חסון.

ז.2 –לבטל המשך תשלום עבור אייגיט.האתר החדש יושב בינתיים על השרת של גיל קני.

ז.3 –לפתוח קבוצת פייסבוק חדשה לעמותה(הקודמת שפתח ליאור לא מתאימה...)

ז.4- להחליט מי הפונקציונר ש מחליט להסיר /להשאיר כתבות בפורום.....

     ח.הפקעות קרקעות:בימ"ש מחוזי דחה את דרישת העיריה להפקעות השטחים.

רשם ראובן                                                                                                      חתימה רפי אפל_____________

פרוטוקול ישיבת הוועד מיום 22.01.2015

‏09 פברואר 2015

פרוטוקול ישיבת הועד מס'  01/2015  מיום  22.01.2015

נוכחים:         

              חברי הועד -         רפי אפל, ראובן וגנר, שמואל יניב, משה אורן-פינס, אלי עמיר.

              וועדת ביקורת -   ז'אק ראובן.

              אורחים -              גיל קני - עורך אתר חדש לעמותה.

נעדרים:  מיכה לימור, חנוך פיגנבאום, מרדכי מיכאלי, אלי רגב, פני לייזנר.

הישיבה נערכה בביה"ס מבואות ים, אחרי ביקור בכפר, עפ"י זימון וסדר יום שנשלחו מראש.

דיווחים, סיכומים והחלטות:

א.       אישור פרוטוקול 4/2014:  פרוטוקול הישיבה הקודמת אושר ללא הערות.

ב.       סיורים

   ב.1.     ביקור בעכו:

         ב.1.א.   ביום 19.01.2015 נערך מפגש בוגרים רב מחזורי בהשתתפות 73 מבוגרי ביה"ס. המפגש כלל פגישה עם ראש העיר עכו ומהנדסת העיר, סיור מודרך באולמות האבירים, ארוחת צהריים בביה"ס והרצאות בנושאים שהעמותה עוסקת בהם. סיכום המפגש הוכן ע"י יו"ר העמותה (נספח א').

         ב.1.ב.   המזכיר הציג טבלת הכנסות הוצאות של המפגש (נספח ב').

   ב.2.     ביקור במבואות ים:

         ב.2.א.   לפני תחילת ישיבת הועד, נערך סיור בביה"ס "מבואות ים". הועד נפגש עם מנהל הכפר שהציג את חזונו, עם מנהל הקדטים, מנהלת ביה"ס ומרכז לימודי הימאות בביה"ס. הוועד סייר ברחבי הכפר והתרשם מתנופת הפיתוח, נחישות ההנהלה וכיווני ההתרחבות של ביה"ס שהתאחד עם ביה"ס האזורי "עמק חפר".

ג.       אתר העמותה

    ג.1.     הוועד עודכן על ישיבה שקיים צוות האתר עם נציג חברת "סקולי" ופגישה עם בוגר ביה"ס, גיל קני, שהתנדב להקים את אתר העמותה. 

    ג.2.     מניתוח האפשרויות נראה שהפתרונות של גיל מתקדמים יותר ומתאימים יותר למפרט שנקבע ע"י צוות האתר.

    ג.3.     החלטות:

         ג.3.א.   הוחלט לדחות את כל ההצעות שהתקבלו מחברות "סקולי", "דרונט" ו"פיונט".

         ג.3.ב.    הוחלט לקבל את הצעתו של גיל קני ולהיכנס מיידית לתהליך עבודה.

ד.       תב"ע של עירית עכו

   ד.1.     אלי עמיר ביקש לזמן את צוותי העבודה ולעדכן אותם בהליכים שהתקיימו לאחרונה בנושא ולהסכמות שהושגו עם ראש העיר עכו.

   ד.2.     החלטה:

         ד.2.א.   ראובן יזמן הצוותים לפגישת עדכון ביום שני, 09.02.2015 בביה"ס.

ה.      כספים

   ה.1.    האפוטרופוס הכללי:

        ה.1.א.  היו"ר רפי העלה הצעה לפנות אל האפוטרופוס הכללי ולבקש מימון למימוש פרוייקטים בביה"ס במסגרת הסעיפים שהאפוטרופוס אמון  עליהם.

         ה.1.ב.   החלטה:

המזכיר ראובן ימלא את הטפסים הנדרשים (באתר האפוטרופוס הכללי) ויהיה נציג העמותה מול האפוטרופוס הכללי במטרה לקבל מימון לפרוייקטים שיבוצעו בשנת 2016.

   ה.2.    חברה כלכלית:

        ה.2.א.  הקמתה של חברה כלכלית הסמוכה לעמותה תיבדק משפטית ע"י אלי עמיר. תוצאות הבדיקה ידווחו בישיבת הוועד הבאה.

   ה.3.    דמי חבר בעמותה:

        ה.3.א.  חברי הוועד ממליצים לחזור ולגבות דמי חבר מכל חבר בעמותה בסך של 120 ₪ לשנה כדי לאפשר פעילות שוטפת.

         ה.3.ב.   החלטה:ההצעה תועלה להצבעה באסיפה הכללית הקרובה.

   ה.4.    דו"ח כספי:

        ה.4.א.  הגזבר שמוליק לא הציג דו"ח כספי בישיבה. יציג דו"ח מעודכן בישיבה הבאה.

ו.        ערב לזכרם

    ו.1.     חברי הוועד דנו בקיום המסורת של "ערב לזכרם".

    ו.2.     החלטות:

         ו.2.א.   הוחלט לערוך ערב לזכרם לפני תום שנה"ל הנוכחית.

          ו.2.ב.    הוחלט להקים וועדה קבועה לנושא זה.

          ו.2.ג.    ראובן המליץ לפנות אל ברוריה מירסון ואלי קמה ולהציע להם להיות חברים בוועדה.

ז.        אסיפה כללית

    ז.1.     אסיפה כללית תתקיים בחודש מאי 2015.

    ז.2.     הנושאים שיועלו לאישור האסיפה:

         ז.2.א.   אישור מאזן לשנת 2014.

         ז.2.ב.    אישור תקציב מעודכן לעמותה לשנת 2015.

          ז.2.ג.    אישור השינויים בתקנון העמותה.

         ז.2.ד.    אישור גביית דמי חבר לעמותה.

         ז.2.ה.   שונות: תכנית פעילות, נוהלים, גיוס תרומות, חידוש חוג השייט לבוגרים.

ח.       פגישות עתידיות

   ח.1.     ישיבת הוועד הבאה תערך ביום חמישי, 19.02.2015 בשעה 17:00 בביה"ס בעכו.  לפני הישיבה, בשעה 11:00 ייערך סיור בביה"ס החקלאי טכנולוגי ב"רמה" ולאחריו ביקור במכון להכשרת ימאים בעכו בשעה 15:00. הגעה עצמאית.

   ח.2.     הישיבה לאחריה תערך ביום 19-03-15 בנמל אשדוד ובבי"ס לקציני ים אורט אשדוד.

ט.      הפרוטוקול יאושר בישיבה הבאה.

תא"ל (מיל.) רפי אפל

יו"ר עמותת הבוגרים

רשם: ראובן וגנר

סיכום ישיבת ועד 6 יולי 2014

ועד העמותה 13 יולי 2014
סמ: סכוד94

הנדון: סיכום ישיבת ועד

ישיבת הועד התקיימה ביום א 6 יולי 2014 שעה 1400 במוזיאון העפלה וחיל הים בחיפה.

משתתפים
צבי מריאנסקי, שמואל יניב,משה אורן פינס, רפי אפל, יאיר אביר גיל, לימור מיכה, פיגנבאום חנוך, סגל שמואל, פרלמן שמואל, מיכאלי מרדכי, ז'אק ראובן, אלי עמיר ואלי רהב.

המשך קריאה: סיכום ישיבת ועד 6 יולי 2014

פרוטוקול ישיבת הוועד מיום 18.12.2014

‏09 פברואר 2015

פרוטוקול ישיבת הועד מס'  04/2014  מיום  18.12.2014

נוכחים:              

חברי הועד -        רפי אפל, ראובן וגנר, שמואל יניב, מיכה לימור, משה אורן-פינס, אלי עמיר, חנוך פיגנבאום.

וועדת ביקורת - מרדכי מיכאלי, ז'אק ראובן

ביה"ס -              אלי רגב - מנהל ביה"ס, פני לייזנר - רכזת בוגרים.

הישיבה נערכה במועדון המדריכים בביה"ס לקציני ים בעכו עפ"י זימון וסדר יום שנשלחו מראש.

דיווחים, סיכומים והחלטות:

א.       אישור פרוטוקול 3/2014:  פרוטוקול הישיבה הקודמת אושר ללא הערות.

ב.       רכזת בוגרים  - פני לייזנר דווחה לנוכחים:

   ב.1.    מעדכנת את כתובותיהם של מחזור נ"ח בקובץ הממוחשב.  

   ב.2.    5 הבוגרים שנעדרו מטקס המגשימים והוזמנו להשתתף בערב הקדט המתקיים היום, לא יגיעו בגלל עיסוקם בצבא. יתואם עמם מועד אחר לקבלת המתנה למגשימים.

ג.       תב"ע של עירית עכו  - אלי עמיר דווח לנוכחים על פגישות שהתקיימו לאחרונה:

   ג.1.     פגישה בעיריית עכו בתאריך 07.12.2014 בהשתתפות: ראש העיר עכו - מר שמעון לנקרי, מנכ"ל העירייה - מר אהוד שגב, מהנדסת העיר - ד"ר מיכל סופר, מנכ"ל החברה הכלכלית - עו"ד בן מיוסט, מפקד חיל הים לשעבר - אלוף (מיל.) אלי מרום, יו"ר עמותת הבוגרים - תא"ל (מיל.) רפי אפל, חבר וועד העמותה – אדריכל אלי עמיר.

         ג.1.א.   בפגישה סוכם על שיתוף פעולה מלא בין העירייה וביה"ס לתיכנון רצועת החוף בתא שטח 240 (נשוא הקונפליקט).

   ג.2.     פגישה עם הממונה על המחוז מר אורי אילן בביה"ס לקציני ים עכו בתאריך 11.12.2014 במטרה להכיר לממונה את מבנה ביה"ס וצרכיו בהווה ובעתיד.

         ג.2.א.   הפגישה נקטעה באיבה עקב הצגתה של תכנית לתא השטח המדובר - ע"י ד"ר מיכל סופר - שלכאורה אושרה בעבר ואינה ניתנת לשינוי, וזאת בניגוד מוחלט להסכמות שהתקבלו בפגישה עם ראש העיר (כרשום בסעיף ג.1.א. לפרוטוקול זה).

   ג.3.     בעקבות "פיצוץ" הפגישה (ג.2.א.) שלח אלי עמיר מכתב חריף לראש העיר והתלונן על התנהלותה של מהנדסת העיר בניגוד להסכמות שהתקבלו בפגישה בעירייה.

   ג.4.     ראש העיר הבטיח כי ההסכמות שהתקבלו בפגישה אתו – תקפות, והוא ינחה את מהנדסת העיר וצוות העיריה הבכיר לפעול בהתאם.

ד.       סיור בעיר עכו:

   ד.1.    בהמשך לפגישה שהתקיימה ב-07.12.2014 בלשכתו, הזמין ראש העיר עכו, מר שמעון לנקרי, בוגרים חברי העמותה לביקור בעיר שיכלול קבלת פנים, הצגת תכנית המתאר הנוגעת לביה"ס וסיור מודרך בעיר העתיקה.

   ד.2.    הנהלת העמותה נענתה להזמנה ובתאום עם ראש העיר נקבע המועד ליום ב', 19.01.2015.

   ד.3.    מנהל ביה"ס, מר אלי רגב, הציע שבתום הסיור בעיר יגיעו הבוגרים לביקור בביה"ס שיכלול ארוחת צהריים חגיגית, סקירות על עתיד ביה"ס ותכניות העמותה וסיור במקום.

   ד.4.    יו"ר העמותה יוציא הזמנה לחברי העמותה.

ה.      גיוס כספים:

   ה.1.    מוס דווח שפנה לבקשת תרומות מחו"ל על פי הפרטים שקיבל מראובן וממתין לתשובה וכן על מו"מ עם מוסד מקומי שעוסק בגיוס תרומות.

        ה.1.א.  מוס ידווח על תוצאות הפעילות בישיבה הבאה.

   ה.2.    לאור המצב הכספי הקשה של העמותה, רפי מציע לבחון אפשרות לחדש את גביית דמי החבר ולפעול ביתר נחישות לגיוס תרומות.

        ה.2.א.  הנושא יידון במסגרת שינוי התקנון.       

ו.        דו"ח כספי:הגזבר הציג את מצבה הכספי של העמותה נכון ליום הישיבה:

    ו.1.    

    ו.2.     עמלות הבנק: היו"ר והגזבר  נפגשו עם נציגי סניף הבנק בו מנוהל חשבון העמותה וסיכמו על הקטנת עלויות החשבון באופן משמעותי.

ז.        תקציב:

   ז.1.     יו"ר העמותה הציג לנוכחים את העקרונות על פיהם הוכנה הצעת התקציב לשנת 2015 (ראה נספח א' לפרוטוקול).

   ז.2.     הגזבר דיווח על קבלת תרומה ייעודית בסך של 2,200 יורו עבור המשך לימודי הווטרינריה  של הבוגרת מדר יסמין.

   ז.3.     החלטות:

         ז.3.א.   להוציא את עלויות הכנת האתר החדש לעמותה מסעיף הוצאות ההנהלה ולהציגו בסעיף נפרד.

         ז.3.ב.    לא תתבצע הוצאה תקציבית ללא הכנסה בסעיף מקביל.

          ז.3.ג.    הכנסות שמתקבלות ללא ייעוד יירשמו בסעיף כללי והנציגות תחליט על ייעודן אד הוק.

         ז.3.ד.    כל הוצאת כספים מחשבון העמותה מחייבת קבלת אישור של נציגות העמותה.

         ז.3.ה.   הנציגות  מאשרת את ביצוע התרומה ללימודיה של הבוגרת מדר יסמין.

                   ז.3.ה.1.   התשלום יבוצע בשלבים בהתאם לדרישות שכ"ל.

ח.       פרוייקט אנרגיית שמש:

   ח.1.    רפי דווח לנוכחים על הצעה (ראה נספח ב' לפרוטוקול) שהתקבלה ממוסה הרשקו חבר העמותה - בוגר מחזור  כ' ועובד בכיר החשמל - להקמת מתקן להפקת חשמל וחימום מים ע"י ניצול אנרגיית השמש.

        ח.1.א.  ההצעה כוללת הקמת מתקן על גגות מבני ביה"ס שתחסוך לביה"ס כ-100-120 אלף ₪ בשנה מהוצאות החשמל השנתיות, כ-12%.

         ח.1.ב.   עלות ההקמה כ-500,000 ₪.

   ח.2.    החלטות:

        ח.2.א.  ההצעה תוצג בפני הבוגרים במפגש ביום 19.01.2015 כחלק ממכלול הנושאים העומדים על הפרק.

         ח.2.ב.   תוקם וועדת משנה בראשות מוס לבחינת ההצעה באופן יסודי ומקצועי כולל אפשרויות המימון.

         ח.2.ג.   הוחלט לבחון את האפשרות להשתמש בהצעה זו כמנוף להקמת חברה כלכלית לצד העמותה שתוכל לגייס את המימון הנדרש להקמת פרוייקטים לטובת העמותה ומטרותיה.

ט.      אתר העמותה:מיכה לימור דווח על ההצעות שנתקבלו מהספקים לפי המפרט שהוכן:

  ט.1.    התקבלו הצעות מ-3 חברות והפערים בין ההצעות גדולים מאד.

  ט.2.    העמותה תוכל לעמוד רק בהצעת המחיר של חברת "סקולי", שהיא החברה שהקימה גם את האתר של ביה"ס.

  ט.3.    החלטות:

        ט.3.א.  הוחלט לבחון ביסודיות את ההצעה של חברת "סקולי" והתאמתה למפרט הטכני שאושר.

         ט.3.ב.   נציג "סקולי" יוזמן לפגישה עם הוועדה ביום חמישי, 22.01.2015 בשעה 13:00 בביה"ס "מבואות ים".

י.        תקנון העמותה:

   י.1.     ראובן דווח שועדת תקנון מרכזת הערות לשינוי התקנון ותכין הצעה לתקנון מתוקן.

   י.2.     הצעת התקנון תועבר לעיון חברי הועד לקבלת הערות לקראת דיון מיוחד בנושא.

   י.3.     לאחר אישור הצעת התקנון  בישיבת וועד העמותה, תופץ ההצעה לחברי העמותה ותובא לאישור האסיפה הכללית.

   י.4.     ז'אק ראובן יעביר לראובן וגנר את התקנון בפורמט וורד.

יא.     נוהלים לעמותה:

יא.1.   מוס דווח שהנהלים וההערות של ראובן הועברו לאלי עמיר לחוות דעת משפטית.

       יא.1.א.אלי הציג דוגמה של התיחסות לנוהל אחד.

יא.2.   החלטה:

       יא.2.א.אלי עמיר יעבור על הנוהלים ויחווה דעתו כמשפטן עד הישיבה הבאה.

יב.     הנצחת האלוף טנקוס:

  יב.1.   רפי דווח  שנפגש עם נציג המשפחה, מר גבי פורת, חתנו של טנקוס. נושא הפגישה היה הנצחת זכרו של האלוף טנקוס שהיה מפקד חיל הים, מנהל ביה"ס במשך 10 שנים ויו"ר מועצת המנהלים של ביה"ס עד יום מותו.

        יב.1.א.  גבי סיפר לרפי על פעילות שבוצעה מול עיריית חיפה וטרם הבשילה.

  יב.2.   רפי הציע לגבי להנציח את זכרו של האלוף טנקוס ע"י קריאת המרכז הימי המתוכנן לביה"ס ביחד עם עיריית עכו על שמו של האלוף טנקוס.

  יב.3.   הנוכחים הסכימו שהנושא ראוי לטיפול וקידום ע"י העמותה.

  יב.4.   החלטות:

        יב.4.א.   הוחלט שרפי אפל ואלי רגב ימשיכו בפעולה מול עיריית עכו במטרה לקדם את נושא ההנצחה.

        יב.4.ב.  הוחלט שאדריכל אלי עמיר וצוותו יפעלו מול מתכנני העירייה למימוש המרכז הימי כמרכז משותף לביה"ס ולעירייה.

יג.      פגישות עתידיות:

  יג.1.    ישיבת הוועד הבאה תערך ביום חמישי, 22.01.2015 בשעה 17:00 בביה"ס "מבואות ים" במכמורת. חברי הוועד  מוזמנים לביקור בכפר הנוער "מבואות ים" החל משעה 14:00.

  יג.2.    ישיבת הוועד שלאחריה תערך ביום חמישי, 19.02.2015 בשעה 17:00 בביה"ס בעכו.  לפני הישיבה ייערך סיור בביה"ס החקלאי טכנולוגי ב"רמה" ולאחריו ביקור במכון להכשרת ימאים בעכו. הסיורים יחלו בשעה 11:00.

        יג.2.א.  אבי לוי, בוגר ביה"ס ומזכיר איגוד קציני הים, יפגוש את חברי הוועד במכון להכשרת ימאים ויציג בפניהם את המידע והחזון של קציני הים בצי הסוחר הישראלי.

יד.     הפרוטוקול יאושר בישיבה הבאה.

תא"ל (מיל.) רפי אפל

יו"ר עמותת הבוגרים

רשם: ראובן וגנר

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.