ועד העמותה

  • יו"ר: רפי אפל, תא"ל מיל, מחזור ז'
  • מזכיר: ראובן וגנר, סא"ל מיל. מחזור ט'
  • גזבר: יוסי ברקן, אל"מ מיל. מחזור י"א
  • פייגנבאום חנוך, כ"ב ר/ח
  • אבי חסון, מחזור ל"ב
  • משה אורן פינס ז'
  • אלי עמיר מחזור י"ח 

ועדת ביקורת - מרדכי מיכאלי, ז'אק ראובן, אלי בר יוחאי.

ועדת תקנון - עו"ד יוחנן קמני ,ראובן וגנר,גרי אלמוג,טל עמית,דוד מושלי.

ועדת שייט - גרי אלמוג, ראובן וגנר,טל עמית,נלסון לוי,יניב אבוטבול,אבירם חשמונאי(מנהל מח שייט ,נציג ביה"ס).


ועדת חברים – רפי אפל, ראובן וגנר, ברוריה מאירסון, אלי קמה, יוסי נודל, משה(מוס) אורן.


ועדת אתר - רפי אפל, ראובן וגנר, גיל קני, אביחי גיטרמן, חיה הדר.


ועדת תרומות ומלגות – רפי אפל, ראובן וגנר, משה(מוס) אורן, פני ליזנר(נציגת בי"ס עבור בוגרים),יעל כהן-באן (נציגת בי"ס עבור קדטים ותרומות לביה"ס)

 

* ישיבות הועדות פתוחות להשתתפות  לחברי הועד.

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.