גיל קני
תפקיד:
תמיכה באתר
כתובת:
מושב יעד ד.נ. משגב
20155
נייד:
054-4895727
Send an Email
(רשות)
נתונים נוספים:

הסברים וסיפורים שונים עלי ועל משפחתי וחיות אחרות

אלו הם נכדי, תמונה מלפני 5 שנים...

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.