תפקיד:
מנהל תוכן האתר
Send an Email
(רשות)

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.