תרומה מקוונת (אונליין)

קבלה ואישור מס, ישלחו לתורם.

אודות התורם

תרומה 2017

פרטי התרומה

ILS

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.