התכונות הנדרשות במקומותינו הן היכולת להבחין ולהתמקד בפרטים – רחל בתך הקטנה, יחד עם ראיה מרחבית - לראות את כל התמונה – לאה הגדולה.
האבחנה בפרטים דורשת ירידה לשטח.
כאשר היה א. מפקד נמ"כ בכנרת, באחד המנועים הופעלה אזעקת נפילת לחץ שמן. המכונאי בצוות הנמ"כ בדק ואמר שצריך לחזור למעגן.
א. המפקד לא התעצל וירד עם המכונאי לחדר המכונות הקטן ומצאו שיש נזילת שמן מסדק בצינור מצנן השמן. זה ברחל בתך הקטנה.

בלאה הגדולה:
לאחר ארבע שנים, באילת, עם פרוץ מלחמת ששת הימים, פנה א. לצ'. (הלא הוא אלוף בוצר), אשר התמנה למפקד הזירה ובקש ממנו לצרף אותו יחד עם חוליית מסגרים-בעלי מלאכה, עם ציוד מינימאלי, לגוררת 'צאלה', להיות דרג תיקונים בכיר לשעת צורך, בירידה לשארם.
צ' הסכים. ה'צאלה' הגיעה לשארם עם יתר הכוחות.

ושוב ברחל , בתך הקטנה:
אחה"צ נמסר שאחד הנמ"כים, עמוס בשבויים, העומד לעלות לאילת, נתקע בגלל תקלה בלחץ שמן באחד המנועים. כלי שייט נוספים המתינו לנמ"כ ללוות אותו.
א' אמר שהוא מעריך שתוך חצי שעה יפתרו את הבעיה.
יחד עם מכונאי ורתך מ'צוות התיקונים' הם עלו על הנמ"כ, ירו לחדר המכונות. א' הדליק את הפנס ובאותה נקודה בצינור שמן, כמו בנמ"כ בכנרת, היה סדק ונזילת שמן.
היה קל לתקן התקלה ולהשמיש את הנמ"כ.

ברחל בתך הקטנה: לראות מאין הנזילה בצנור קרור שמן.
בלאה הגדולה - יוזמה לבניית צוות תיקונים.
---------------------------------------

שאלה אשר ראוי היה לשאול: למה במשך ארבע שנים לא נמצא פתרון לבעיה הנשנית של סדק בצינור קירור השמן.
אבל זה שוב, דורש ראש גדול.
בלאה, האחות הגדולה.

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.