"מעולם לא נוצח עם ששלט בים"

"כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך" (ישעיהו מג, ב)

יש המתארים את ישראל כאי יבשתי שגבו מופנה אל הים.

יש בכך יותר משמץ של אמת.

ישראל מנותקת מהמרחב היבשתי של תרבות האיסלם מחד, ומאידך מפנה עורף אל היתרונות הגדולים שמעניק לה הים שעל חופיו היא שוכנת.

מצב זה הוא תולדה של ההיסטוריה היחודית של העם היהודי לדורותיו.

ככל שמתבסס מעמדה של ישראל באזור מתברר שעתידה ואיתנותה נעוצים באופן עמוק אל היסוד הימי שלה:

שטחה הזעיר, מצוקת הדיור, קצב הגידול הדמוגרפי - מהגדולים בעולם, מצוקת מרחב התשתיות היבשתיות, מקורות האנרגיה והיזדקקות ליבוא ימי מסיבי.

אנו, שחונכנו להתמודד עם הסביבה הימית, רואים את עומק הבורות בנושאים אלו בציבור הכללי ועינינו כלות.

האם יש בכוחנו לשנות מצב? האם ניטל עלינו לעשות מעשה ?  כן !

אם יש ערך לחיינו הריהו ביכולת להשפיע על סביבתנו.

המשימה גדולה מכדי שגורם יחיד יוכל לבצעו בהצלחה. דרוש שיתוף פעולה של אנשים ורשויות.

בידי הרשות לחינוך ימי הופקדו נכסים ממשיים: מאה וחמישים דונם לאורך חוף מכמורת , כחמישים דונם על שפת ים במפרץ עכו, מוסדות ומתקנים של אירגוני חינוך, אנשים בעלי ידע אקדמי בתחום הימי ועוד.

עמותת "בוגרי בית הספר לקציני-ים" מאגדת מספר אלפי אנשים, נשים וגברים שהים הוא סביבה טבעית ומובנת להם. "עמותת חיל הים" כוללת מספר דומה של גברים ונשים וכך גם "עמותת דולפין", "עמותת עטלף" ועוד.

אך טבעי שאנשים, גברים ונשים שהסביבה הימית חשובה להם יתנו כתף להשפיע על שינוי מגמות בתודעה של הדורות הבאים.

שיתוף פעולה של עמותות אנשי הים עם הרשות לחינוך ימי לשם הנחלת המודעות לחשיבות היסוד הימי במערכת החינוך הממלכתית היא דרך פעולה הגיונית ומתבקשת.

                                                                                 

יגאל אורן, בוגר מחזור ז'

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.