אחריות ומחויבות בחסות הרצון וכוח הרצון / עמי כרמי (מחזור ז')

תמצית הרצאה שניתנה לקדטים מחלקה ג'

את ספרו "מורה נבוכים" התחיל הרמב"ם בהבהרה של המונחים והמושגים בהם הוא הולך להשתמש בספר. השפה בנויה ממילים ויפה שנשייך משמעות מוסכמת למילים המעורבות בשיח.

בשיחתנו ניסינו להבהיר את השרשרת בין האדם לבין התנהגותו באופן כללי ותפקודו במשימות ספציפיות קצרות או ארוכות.

בבסיס עומדת המודעות, שהיא הערנות לנעשה ולקיים באופן פיזי ובאופן רוחני. מובחן מהחיה, יש לאדם גם מודעות עצמית שהיא התכונה לדעת ולהרגיש שהוא יודע ומרגיש.

הרובד השני הוא הרצון, שהוא הדחף לעשות, הדחף להיות בעלים של עצם מוחשי או הדחף להתנהג באופן מסוים. המימוש מתקיים רק אם מתקיים כוח רצון, שהוא הכוח לגייס משאבים למימוש הרצון.

צריך תחילה להיות מודע למה שקיים, להיות בעל מודעות עצמית לצורך הבחנה במסוגלות, לרצות מתוך המבחר ולגייס משאבים לממש את הרצון. "אני לא עושה משמע אני לא רוצה".

כל עשייה קוראת לשאלת האחריות ולשאלה המחויבות. האחריות היא המענה הפורמלי למימוש, ככל שזאת מלאה יותר המימוש שלם יותר. המחויבות היא רובד-על מעבר לפן הפורמלי, היא מבקשת את הממד הערכי בביצוע, היא נתינה והתמסרות ממקום של שלמות.

כדוגמא: אני מכיר את הדתות, אני מודע לליבי אני רוצה להיות יהודי. אני מגייס את משאביי לעבודת השם מקיים את המצוות באחריות ומוכן מתוך מחויבות למות על קידוש השם.

את השיחה התחלנו במאמץ להפנים שההגדרה איזה אדם אני היא בידי. אני צריך להשיב לעצמי, מי אני? מה אני יודע? לאיזה עולם מוחשי או רוחני אני מודע? מה אני רוצה וכמה אני מוכן להשקיע כדי לממש את עצמי? כשאני כבר יודע, גם כדי להיות מה שאני רוצה להיות ומי שאני רוצה להיות, אני צריך להפעיל כוח רצון. האחריות לעצמי היא מסגרת רשמית המחויבות היא נשמת העשייה. "מי שאינו מגדיר עצמו במודע, בעל כורחו יהיה מוגדר במובלע".

דיברנו על לקיחת אחריות שהיא הפעולה של הבחנה במצב, גיבוש תכנית פעולה ומימוש. המחויבות מחזקת את האחריות ושומרת על מידותיה. "ללא לקיחת אחריות אין הובלה".

כל אחד נקרא להיות מודע. לרצות, לחלום גבוה, להתגייס למימוש ולקחת אחריות לעשייה מושלמת תוך מחויבות בפני עצמו ובפני סביבתו.

עמנואל (עמי) כרמי  (מחזור ז')

מרץ 2016   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.