פעילות חינוך משלים

מחלקת שייט

שב"ח    27 מפגשים

8 - שבתות פעילות

חתירת המפרץ מחלקה ב' - 28/09/2017

7 - מפגשים חוג סאפ 

שיוט אלמוג רגב - 19/10/2017

שיוט אילת - 20/10/2017

שיוט פלצור - 21/10/2017

מחנה אימונים חנוכה - 17-20/12/2018

מחנה אימונים פסח - 25-28/03/2018  01-04/04/2018

משט חומות עכו - 07/04/2018

משט מאור - 13/04/2018

שיוט דקר - 08/06/2018

שיוט חומות עכו - 07/04/2018

קורס הישרדות לפנקס ימאי מחלקה ב' - 17-19/6/2018

קורס מפקדי סירות  שבועיים בחופש הגדול - 01-13/7/2018

קורס ב' חדשים

הפלגות בספינות

הפלגות חו"ל

4-8/10/2017 קפריסין מדעי הים יא'.

7-17/11/2017 אלקטרונאי ומכונאים חופי + חו"ל.

12-17/11/2018 קפריסין אלקטרונאים.

21-29/03/2018 קפריסין מדעי הים יב'.

סה"כ 77 קדטים הפליגו הפלגות לחו"ל.

הפלגות חופיות

20-21/6/2018

סה"כ 36 קדטים הפליגו הפלגות חופיות.

חינוך פורמאלי

כיתות ט'  98 תלמידים

כיתות י' 97 תלמידים

כיתות יא' 21 תלמידים

כיתות יב' 36 תלמידים (שיעורים בספינות)

לבגרות 5 יחידות בימאות ספינות ניגשו 16 קדטים כולם עברו את הבגרות בהצלחה 10 מתוכם עמדו גם בדרישות משרד התחבורה והוסמכו למשיט 30.

מבחן הבגרות הוא מבחן משולב משרד החינוך ומשרד התחבורה, כאשר הבוחן החיצוני במקרה שלנו שי קרני בנו של אלכס קרני ז"ל מוסמך לבחון גם לבגרות וגם לרשיון משרד התחבורה.

ציון הבגרות מחולק ל 50% המבחנים העיוניים ( ימאות ספינות, ניווט חופי, מכונאות ספינות, וניווט מכשירים וקשר) ו 50% ציון מעשי שיעורים בספינות בית הספר.

רכישות

  1. 5 מערכים מפרשים חדשים לסנוניות.
  2. 13 מערכים מפרשים חדשים לטופזים.
  3. 20 קיאקים חדשים.
  4. 10 סאפים.
  5. 3 עגלות חדשות לקיאקים וסאפים

שיפוץ מבנים

1.      דלתות חדשות למספנות.

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.