פרוטוקול האספה הכללית שנערכה ביום 14.03.2018 להלן:

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.