לחברי עמותת הבוגרים                                              22 אוגוסט 2014

הנדון : סיכום האסיפה הכללית
שהתקיימה ב-20 אוגוסט 2014

האסיפה הכללית  של חברי העמותה התקיימה במוזיאון חיל הים בתאריך 20 לאוגוסט 2014. באסיפה נוכחו 58 חברים אשר נרשמו בדוח הנוכחות. כיו"ר האסיפה נבחר ר/ח צבי מריאנסקי.

חלק א : התנהלות: –
יו"ר האסיפה – בירך את הנוכחים תוך ציון כי האסיפה מתנהלת בהתאם לתקנות רשם העמותות אשר יקבל דיווח על הסעיפים הרלבנטיים.
שירת ההמנונים.
היו"ר בשם ההנהלה וחברי העמותה מודה לתא"ל (מיל) ניר מאור מנהל מוזיאון העפלה וחיל הים על על האירוח במקום המכובד המיצג את היסטורית חיל הים.
בהמשך מציג היו"ר את שלושת הנושאים העיקריים בהם תעסוק האסיפה :
1.    קביעת מספר החברים בועד המנהל – בהצבעה.
2.    בחירת חברי ועד מתוך רשימת המועמדים – בהצבעה.
3.    דיון בפעילות וארגון ההתנגדות לכוונות עירית עכו לסילוק ביה"ס מהאתר הנוכחי לצורכי ניצול הנדל"ן למטרות מסחריות.
מזכיר העמותה צבי מריאנסקי מציין כי זאת לו הפעם האחרונה בתפקיד מנהל האסיפה הכללית עם סיום תפקידו בועד המנהל. נושא דברי פרידה ומודה לחברים על תמיכה וסיוע במילוי התפקיד.
יו"ר העמותה תא"ל (מיל) אלי רהב ברך את הנוכחים. ציין כי הארוע המסיים את תקופת הנהלה הנוכחית יהיה חלוקת הפרס ע"ש קלמפרר למגשימי קצונה המתוכנן ל-18 ספטמבר 2014 בבית הספר.

חלק ב: הפקעת הקרקעות:-
חברנו האדריכל אלי עמיר י"ח הציג את נושא המאבק נגד כוונות העיריה להפקעת קרקעות ביה"ס בהתייחסות לסעיפים הבאים :
סקירת תהליך ההשתלטות
מפגשים לא פורמליים עם הפונקציות בעירית עכו וההשלכות לכך.
סקירה על המבנה הארגוני והצוות המקצועי מהמובילים ששירותיהם נשכרו לשם כך. בתחום התכנון, המשפט ויחסי ציבור/תקשורת.
הקמת צוותים מבוגרי קציני ים ואחרים שירתמו למאבק שיכולתם, ניסיונם ותרומתם תהיה בעלת ערך מוסך לצוותים המקצועיים.
בתום ההרצאה התיחסו לנושא החברים : קיסרי מיקי, ישראל בן עזרא, רמי רביב, מרק אלי, הררי ליאור, וגנר ראובן ומייק אלדר.

חלק ג : ההצבעות –
טופסי ההצבעה נשלחו לכול החברים בדואר אלקטרוני.
החברים החזירו את הטפסים עם ציון הצבעתם בדואר אלקטרוני, בפאקס וחלקם מילאו אותם בעת האסיפה תוך שמוש בתיבת הקלפי המיועדת.
בסה"כ הצביעו 92 חברים וכול הטפסים נמצאו כשרים.
הנושא הראשון היה קביעת מספר החברים בועד המנהל של העמותה, ניתן היה לבחור בין החלופות : 5, 7 או 9 חברים.
תוצאות ההצבעה :
5 חברים : בעד – 28.
7 חברים : בעד – 38.
9 חברים : בעד – 5.
נמנעים : 21.
החלטה כמות מירבית  בועד המנהל 7 חברים.

הנושא השני היה בחירת המועמדים לועד המנהל.  תוצאות ההצבעה לפי סיכום הקולות שנספרו לגבי כול אחד מהמועמדים:
שמואל יניב : בעד – 50. נגד – 1. נמנע - 41. סה"כ - 92 .
מיכה לימור : בעד – 71. נגד – 2. נמנע – 19. סה"כ – 92.
רפי אפל : בעד – 75. נגד – 0. נמנע – 17. סה"כ – 92.
משה אורן פינס : בעד – 57. נגד – 2. נמנע – 33. סה"כ – 92.
ראובן וגנר : בעד – 78. נגד – 1. נמנע – 13. סה"כ – 92.
אלי עמיר : בעד – 53. נגד – 2. נמנע – 37. סה"כ – 92.
חנוך פיגנבאום : בעד – 51. נגד – 1. נמנע – 40. סה"כ – 92.
החלטה כול המועמדים אושרו כחברי הועד המנהל החדש

סיכום
חלק מהמצביעים הוסיפו בטופס ההצבעה הערות שיובאו לידיעת חברי הועד בישיבתם הראשונה.
כול טופסי ההצבעה, סיכומי הספירה ורשימת הנוכחים באסיפה מתויקים ונשמרים בארכיון העמותה  בביה"ס.

ישיבת ועד לבחירת הנהלה - בישיבה הראשונה של הועד תיבחר הנהלה חדשה  בהצבעה פנימית היו"ר, מזכיר והגזבר. ההנהלה היוצאת תמסור לנבחרים את הנושאים בטיפולם. הזמנה לישיבה תצא בנפרד.
דו"ח שינויים לרשם העמותות יצא לאחר ישיבת הועד החדש.

בברכת עלה והצלח

תא"ל (מיל) אלי רהב                          ר/ח צבי מריאנסקי
  יו"ר העמותה                                    יו"ר האסיפה

  

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.