‏17 אפריל 2016                        

פרוטוקול האסיפה הכללית לסיכום שנת 2015

שנערכה ביום 31.03.2016

א.      כללי

   א.1.   האסיפה הכללית של עמותת בוגרי ביה"ס לקציני ים וביה"ס הימי לסיכום שנת 2015 התקיימה ביום חמישי 31.03.2016 בביה"ס לקציני ים בעכו באודיטוריום ע"ש ד"ר שש מאיר בבניין ההוראה ע"ש זאב אלמוג.

   א.2.   זימון לאסיפה נשלח לחברים בדוא"ל והתפרסם באתר האינטרנט של העמותה.

   א.3.   את האסיפה הקדים מפגש חברים שכלל סיור מודרך בעכו התת-קרקעית, ארוחת צהריים משותפת בחדר האוכל של ביה"ס, הסרת הלוט מעל פסל שנתרם לביה"ס ע"י בוגר מחזור ז' אל"מ (מיל) עמי כרמי, וחלוקת מלגות ללימודים גבוהים ל-3 בוגרות.

   א.4.   מנחה האסיפה היה מיכה לימור, חבר וועד העמותה (בוגר מחזור א').

   א.5.   סדר היום לאסיפה:

           א.5.א.  אישור הדוחות הכספיים והמילוליים של העמותה לשנת 2015.

            א.5.ב.   אישור להמשך העסקת משרד רו"ח  א. היימן ושות'.

            א.5.ג.   אישור תקציב העמותה לשנת 2016.

            א.5.ד.   אישרור שינויים בתקנון העמותה.

           א.5.ה.  בחירת חברים נוספים לוועד העמותה.

            א.5.ו.   הצגת פרוייקט "בוגר חונך בוגר".

            א.5.ז.   דברי סיכום.

ב.      מהלך האסיפה

    ב.1.    האסיפה נפתחה בדחייה של 30 דק' והייתה חוקית בקוורום הנוכח.

    ב.2.    נוכחים: 28 חברים.

    ב.3.    טופסי הצבעה שנספרו בקלפי: 33. מהם 5 טפסים מחברים שלא נכחו במקום והתקבלו עד פתיחת האסיפה, כפי שנקבע בזימון. (נספח א' לפרוטוקול).

    ב.4.    ההצבעה בכל הסעיפים נעשתה באמצעות טופס ההצבעה בקלפי למעט בסעיף א.5.ה.

    ב.5.    ליו"ר האסיפה נבחר ראובן וגנר (מזכיר העמותה) ולמזכיר האסיפה נבחר משה (מוס) אורן פינס (חבר וועד העמותה).

ג.      סיכומים והחלטות

 

    ג.1.    אישור הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2015

            ג.1.א.   רפי אפל (יו"ר העמותה) הציג לאסיפה את הדוחות המאושרים ע"י משרד רו"ח א. היימן ושות' מחיפה:

                   ג.1.א.1.המאזן המבוקר לשנת 2015  (נספח ב' לפרוטוקול)

                   ג.1.א.2.הדו"ח המילולי לשנת 2015  (נספח ג' לפרוטוקול)

            ג.1.ב.   מרדכי מיכאלי (חבר וועדת ביקורת) הודיע כי וועדת ביקורת בחנה את המאזן והגישה אישור בכתב לוועד העמותה. (נספח ד' לפרוטוקול).

             ג.1.ג.    החלטה: אושרו הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2015: בעד-33 , נגד – 0 , נמנע – 0 .

    ג.2.    המשך העסקה של משרד רו"ח היימן ושות':

            ג.2.א.   החלטה: אושרה המשך העסקה של משרד היימן ושות': בעד- 33 , נגד – 0 , נמנע – 0 .

    ג.3.    תקציב העמותה

            ג.3.א.   רפי אפל הציג את ביצוע התקציב לשנת  2015 (נספח ה' לפרוטוקול).

            ג.3.ב.   רפי אפל  הציג את הצעת התקציב לשנת 2016 (נספח ו' לפרוטוקול).  

             ג.3.ג.    החלטה: אושר התקציב  לשנת 2016: בעד –  32, נגד – 1, נמנע – 0 .

    ג.4.    אישרור תקנון

            ג.4.א.   ראובן וגנר (מזכיר העמותה ויו"ר וועדת התקנון) הסביר את התיקונים שבוצעו בתקנון עפ"י דרישת רשם העמותות בעקבות השינויים שאושרו באסיפה הקודמת (נספח ז' לפרוטוקול):

                   ג.4.א.1.עדכון רשימת המייסדים

                   ג.4.א.2.הוספת סמל, דגל וחותמת העמותה בגוף התקנון

                   ג.4.א.3.הדגשת ההבדל בין חבר לידיד (כולל ידיד כבוד) לגבי זכויות וחובות כולל בחירות

                   ג.4.א.4.התאמת התנאים להוצאת חבר מהעמותה לחוק העמותות

                   ג.4.א.5.הדגשת סמכויות הוועד וועדות המשנה

                   ג.4.א.6.התאמת הצבעה אלקטרונית לחוק העמותות

            ג.4.ב.   החלטה: אושרו השינויים בתקנון: בעד- 30 , נגד-1 , נמנע - 2.

    ג.5.    בחירת חברים לוועד העמותה

            ג.5.א.   חברי הוועד מיכה לימור ושמואל יניב הודיעו על החלטתם להפסיק לכהן בוועד העמותה.

            ג.5.ב.   שלושה חברים הציגו מועמדות לחברות בוועד העמותה:

                   ג.5.ב.1. אבי חסון, בוגר מחזור ל"ב

                   ג.5.ב.2.יוסי ברקן, בוגר מחזור י"א

                   ג.5.ב.3.מיכאל בן חורין, בוגר מחזור ח'

             ג.5.ג.    החלטה: אבי חסון ויוסי ברקן נבחרו כחברים בוועד העמותה. מיכאל בן חורין נבחר כמשקיף בוועד העמותה: בעד- 28 , נגד- 0 , נמנע- 0 . (ההצבעה נערכה בהרמת יד בין הנוכחים באסיפה).

ד.      הצגת פרוייקט "בוגר חונך בוגר"

    ד.1.    פני לייזנר, רכזת בוגרים בביה"ס, הציגה את עיקרי התכנית הממומנת ע"י משרד החינוך (המחלקה להתישבות) והסבירה את הרעיון שמאחורי התכנית. פני הדגישה את נחיצות מימוש התכנית לטובת הבוגרים הצעירים הזקוקים ל"גב תומך" עם תום לימודיהם בביה"ס ויציאתם לשרות הצבאי ושנות האזרחות הראשונות לאחר השחרור. המטרה לאתר קבוצה של בוגרים מנוסים שיוכלו להוות "גב תומך"  - בעצה, בהכוונה, בהקשבה - לבוגרים הצעירים הזקוקים ל"אח/אב".

    ד.2.    פני קראה לחברי העמותה להצטרף לפרוייקט ולתרום להצלחתו.

    ד.3.    ועד העמותה ידון בתכנית ויפרסם את הדרך למימושה.

ה.     סיכום

   ה.1.   רפי אפל (יו"ר העמותה) סקר את המהלכים שהוועד ביצע  מאז האסיפה הקודמת הצהיר כי העמותה תמשיך לפעול בין כותלי ביה"ס, למענו ולמען בוגריו.

   ה.2.   מטרת העמותה לסייע לחברה לחינוך ימי, לביה"ס ולבוגריו לקידום החינוך הימי ולשכנע את הנוגעים בדבר בממשלה ובמוסדות השונים על הצורך לחיזוקו של המשאב הלאומי הזה.

   ה.3.   רפי חיזק את ידיה של פני על היוזמה שלקחה  לחיזוק הקשר עם הבוגרים.

   ה.4.   בכוונת העמותה לחזק ולהרחיב את פעילות מועדון השייט.

   ה.5.   העמותה תקדם ביחד עם עיריית עכו וביה"ס את פרויקט הקמת כיכר קציני הים בחזית בית הספר.

   ה.6.   העמותה תמשיך לקיים את ערב לזכרם ותדאג לנוכחות רבה יותר של בוגרים.

   ה.7.   רפי ציין בתודה את עבודתם המסורה לאורך שנים של שני חברי הוועד הפורשים – מיכה לימור ושמואל יניב.

ו.       שונות

    ו.1.    החברים הנוכחים העלו נושאים לטיפול העמותה:

            ו.1.א.   מלגות – להעדיף מתן מלגות לבוגרים הממשיכים לימודים בנושאי ים.

             ו.1.ב.   שרות בחיל הים – לעזור לביה"ס להפנות יותר בוגרים לשרות בחיל הים,

             ו.1.ג.    קשר עם הבוגרים – לפעול ביתר שאת להידוק הקשר בין הבוגרים לעמותה.

                              (  -  )                                                                                         (  -  )             

__________________________________                __________________________________

           יו"ר האסיפה - ראובן וגנר                                   מזכיר האסיפה - משה (מוס) אורן-פינס

                                                                                          (  -  )

                                                          _______________________________

יו"ר העמותה -  תא"ל (מיל) רפי אפל

נספחים:

נספח א':             רשימת משתתפים ומצביעים

נספח ב':              מאזן  מבוקר לשנת 2015

נספח ג':              הדו"ח המילולי לשנת 2015

נספח ד':              אישור וועדת ביקורת למאזן

נספח ה':             דו"ח ביצוע תקציב 2015

נספח ו':               הצעת תקציב לשנת 2016

נספח ז':              תקנון העמותה המעודכן

                                                                                                               

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.