‏26 אוגוסט 2016

                         פרוטוקול האסיפה הכללית שלא מן המניין מ 24-07-2016

כללי

1. האסיפה הכללית שלא מן המניין של חברי העמותה התקיימה ביום חמישי 24-07-2016 בביה"ס לקציני ים בעכו בחדר מדריכים.

2. זימון לאסיפה התפרסם בע"פ, במיילים לחברים ובאתר החדש של העמותה.

3. הזימון כלל :-

  • הזמנה לאסיפה נקראה בגין דרישה לאישור שינוי בתקנון על פי דרישת רשם העמותות-שינוי לגבי זכאות להיבחר לוועד העמותה לחבר בעל חוב לעמותה- סעיף 9.3.5..

4.  נוכחים :- באסיפה הכללית שהחלה בשעה 16:30  השתתפו _11_ חברים שכללו את חברי הועד וועדת הביקורת.

            חברי הועד: רפי אפל, ראובן וגנר, , אבי חסון, חנוך פינגבאום, אלי  עמיר, מוס אורן-פינס

            חברי האסיפה : ברוריה מאירסון, אלי קמה, דני גילבר ,דוד מושלי,חיה הדר

5 .  2 טופסי הצבעה היגיעו בפקס של החברים:יוסי ברקן .גרי אלמוג.

6.  סדר יום האסיפה כלל בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה והצבעה בכתב:

  • כיו"ר האסיפה- ראובן וגנר
  • כמזכיר  האסיפה- מוס אורן-פינס
  • הצגת  הדרישה של רשם העמותות
  • אישור הדרישה בחתימה על דף אישור

7 . סיכום ההצבעה: כל הנוכחים ושולחי הפקסים היו בעד(ס"ה 13 בעד,0 נגד,0 נמנע)כך שהתיקון והתקנון החדש אושר(לפי דרישת רשם העמותות במכתבו מ22-06-16 דהיינו השינויים שבוצעו ב15-06-15 וב31-03-16 ).


8.  דברי סיכום ע"י יו"ר העמותה רפי אפל- התקנון אושר כנדרש.

 

רשם מוס אורן-פינס, מזכיר האסיפה

אישור יו"ר האסיפה                                                                  אישור    יו"ר   העמותה

סא"ל(מיל) ראובן וגנר                                                                תא"ל(מיל) רפי אפל

חתימה__________________                                            חתימה_________________

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.