Uncategorised

מונה מאמרים:
13

דיווחי ועד העמותה

מונה מאמרים:
3

אירועים

מונה מאמרים:
10

פרוטוקול

מונה מאמרים:
1

פרוטוקול אספה

מונה מאמרים:
6

פרוטוקול הנהלה

מונה מאמרים:
1

פרוטוקול ועד

מונה מאמרים:
5

מאמרים

מונה מאמרים:
5

מאמרים מקצועיים

מונה מאמרים:
6

כתבי חברים

סיפורים, שירים, זכרונותרעיונות וכו'

מונה מאמרים:
6

מועדון שייט

מונה מאמרים:
4

מסמכי העמותה

מונה מאמרים:
6

מודעות

מודעות אבל, פרסום משרות או אירועים חד פעמיים וכן הלאה

מונה מאמרים:
11

תרומה לעמותה

לתרומה מקוונת לעמותת בוגרי

קצינ ים עכו, ובית הספר הימי

 בקישור זה.